• +420 494 533 602
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Centrální regulace teplovodního topení RNET64

Jedná se o komplexní systém regulace teplovodního topení poskytující ideální řešení pro komfortní velice úsporné vytápění nejen nízkoenergetických či pasivních domů ale i velkých průmyslových objektů a škol. Systém je vhodný pro řízení teplovodních soustav s radiátory, podlahovým topením nebo i různými topnými jednotkami, například Saharami. O životnosti a spolehlivosti systému nejlépe hovoří fakt, že od uvedení na trh v roce 1991 bylo vyrobeno a dodáno několik tisíc kusů systému RNET64 a první dodané kusy jsou stále funkční. Prvky systému RNET64 (vzduchová čidla, tlačítka rolet a žaluzií) jsou v ovládaném prostoru zcela neviditelné, protože jsou vyrobeny ve stejném designu jako ostatní ovládací prvky domácnosti  zásuvky, vypínače, pohybové senzory a jiné.
 • Efektivní systém IRC regulace teplovodního vytápění
 • Dlouhá životnost
 • Nízké pořizovací náklady
 • Přehledná aplikace k ovládání systému pro zařízení s Android nebo iOS
 • Regulace topení i chlazení
 • Možnost doplnit o řízení rolet nebo žaluzií
 • Ovládání některých typů rekuperací
 • Čidla v designu ostatních prvků domácnosti ( zásuvky, vypínače, pohybové senzory )
 • Snadné ovládání přes Webový server nebo PC software
 • Český výrobek

Popis

Řídící jednotka se zdrojem HC64SZ, programovatelné termostaty HTS64 a hlavice s termopohonem jsou základnímy prvky, které jsou nezbytným minimem pro každý regulační systém RNET64. Nadstavbové prvky zvyšují komfort, zlepšují některé vlastnosti regulačního systému a rozšiřují jeho možnosti. Do nadstavbových prvků patří koncové členy KC64NET, spínací moduly SJ64-1 a SJ64-8, okenní kontakty (OK_NET), LOW modem, modul venkovní teploty WTR01, moduly ovládání předokoenních rolet a žaluzií BLC64, modul centrálního tlačítka BLC64C a modul skupinových tlačítek BLC64S. Kombinací uvedených modulů lze sestavit poměrně rozsáhlý regulační systém vytvořený přímo na míru každému zákazníkovi.

IRC regulace

Systém RNET64 představuje IRC regulační systém pro teplovodní topné systémy, který je tedy schopen řídit teplotu v každé místnosti zvlášť nezávisle na teplotě v ostatních místnostech. V každé regulované místnosti je čidlo, které měří aktuální teplotu a na základě porovnání s požadovanou teplotou v dané místnosti zapíná nebo vypíná příslušné topidlo. Hlavní význam IRC regulace spočívá v tom, že reaguje na přídavné zdroje tepla vznikající užíváním objektu a vnějšímy vlivy jako je svit slunce, topení v krbu, vaření v kuchyni, sledování televize a další, které jsou v nízkoenergetických domech významným zdrojem tepla. IRC regulace také eliminuje povětrnostní vlivy působící na objekt z různých světových stran, pokoje situované na jižní straně objektu jsou teplejší než pokoje situované na severní straně objektu. Všechny tyto vlastnosti přispívají k vysokému tepelnému komfortu v regulovaném objektu a významným úsporám energie za vytápění.

Doporučení !!! u teplovodních topných systémů by IRC regulace měla být vždy nadstavbou základní - ekvitermní regulace topného zdroje. Pro dokonalou funkci IRC je nezbytné, aby teplota topné vody přiměřeně odpovídala tepelné ztrátě objektu. Pokud bude teplota topné vody vysoká, bude docházet vlivem velkých setrvačností systému k nechtěným překmitům žádaných teplot a zhoršení teplotního komfortu.

Teplotní čidla

Jedním ze základních prvků systému RNET64 jsou prostorové termostaty HTS64, HTS64D a HTS64DN. Jejich významnou výhodou je uživatelsky volitelný design, který tak může být shodný s designem ostatních ovládacích prvků domácnosti jako jsou zásuvky, vypínače či pohybové senzory a tím nenarušují design regulované místnosti.
Ke všem typům termostatů je možné připojit okenní kontakty nebo kontakty karet přístupového systému. To je zajímavé především pro hotely a penziony, kde tyto prvky přínáší další úspory provozních nákladů.
 
+ Teplotní čidla

Funkce hotelové karty

Digitální čidla HTS64, HTS64D a HTS64DN mohou být vybavena vstupem pro hotelové karty. Na základě aktivace, po zasunutí karty do strojku, dojde ke změně požadované teploty v hotelovém pokoji. Obsazený pokoj má recepcí definovanou komfortní požadovanou teplotu. Po vyjmutí karty při odchodu hosta dojde k nastavenému poklesu této teploty.

Virtuální čidla

U všech typů prostorových termostatů (čidel) řady HTS64 lze pomocí řídící jednotky HC64 nadefinovat tzv. 'virtuální čidlo'. K fyzickému čidlu teploty lze softwarově přiřadit virtuální čidlo s ID adresou, na kterou nesmí být nastaveno žádné jiné čidlo. Je nutné, aby ID 1. virtuálního čidla bylo následující ID za posledním skutečným čidlem. Tato skutečnopst musí být zohledněna při nastavení počtu topných okruhů, který musí odpovídat součtu skutečných a virtuálních čidel. Virtuální čidlo se pak v systému jeví jako běžné další čidlo teploty, tedy jako běžný topný okruh. Měřená teplota je poskytována mateřským čidlem a je tudíž pro oba okruhy shodná. Virtuálnímu čidlu lze pak přiřadit libovolný topný režim a pomocí vlečného modulu SJ64-1 nebo SJ64-8 ovládat příslušné topidlo. Kombinace mateřského a virtuálního čidla lze s výhodou využít v prostorech s kombinací topidel jako je např: koupelna, kde je obvykle podlahové topení v kombinaci s topným žebříkem. Hlavici na žebříku lze pak ovládat přímo z mateřského čidla, zatímco topení podlahy kontaktem odpovídajícího vlečného modulu. Lze tak umožnit jiný topný režim pro podlahu a jiný pro topný žebřík.

Ovládání předokenních rolet a žaluzií

Volitelně lze systém vybavit moduly pro ovládání předokenních rolet či žaluzií. Systém pak umožňuje buď programové nebo ruční nastavení polohy rolet nebo žaluzií na okně. U žaluzií lze nastavit i naklopení lamel. Moduly měří proud tekoucí do pohonů, detekují chybové stavy a tím zabraňují jejich poškození. Diky tomu lze použít základní levné pohony, vybavené pouze koncovými spínači. Dalšími prvky jsou pak skupinová tlačítka. Ke každému tlačítku lze nadefinovat libovolnou skupinu oken, které lze pomocí tohto tlačítka ovládat současně. Je možné všecha okna ve skupině otevřít, zavřít nebo nastavit štěrbiny. Jde vlastně o ruční změnu, jen je provedena hromadně. Posledním prvkem je modul centrálního tlačítka BLC64C. Toto tlačítko se osazuje především do zádveří a slouží zpravidla k nastavení rolet do definované polohy při odchodu z objektu. Pokud je centrální tlačítko aktivní, rolety/žaluzie nereagují na časové ani na ruční změny. Po jeho deaktivaci se systém vrátí do normálního funkce. Více informací zde.
 
+ Modul BLC64

Ovládání

Uživatelské rozhraní systému RNET64 zajištťuje řídící jednotka HC64, a to buď pomocí 4 tlačítkové klávesnice a grafického displeje OLED přímo na jednotce, které jsou určeny především pro základní obsluhu nebo lze jednotku propojit s PC přes rozhraní USB, kde je pak možné jednotku ovládat z aplikace HMS64. Poslední možností je připojit  jednotku do ethernetu a veškerá nastavení lze pak realizovat pomocí programu HMS64, který je součástí dodávky jednotky nebo pomocí integrovaného webového serveru. Ten slouží výhradně pro uživatelská nastavení systému, zatímco program HMS64 umožňuje uživatelské i servisní nastavení, které je nezbytné při uvedení systému do provozu. Všechna servisní nastavení lze realizovat i přes tlačítka řídící jednotky HC64.

Vzdálené ovládání

Řídící jednotky HC64 vyrobené od dubna 2020 umožňují vzdálené ovládání přes internet. Uživatel se tak může z libovolného místa připojit pomocí chytrého mobilního telefonu nebo notebooku domů a vzdáleně nastavit např. jinou požadovanou teplotu, přepnout z útlumové teploty na komfortní, zkontrolovat polohy žaluzií nebo zjistit venkovní teplotu. Připojení vyžaduje bezplatné zřízení účtu, které je automatické. Uživatel pouze vyplní na internetu registrační formulář. K jednomu účtu může být přiřazeno více řídících jednotek HC64.

Stávající řídící jednotky, které tuto funkci ještě nemají, lze přeprogramovat.
Vzdálené ovládání lze vyzkoušet kliknutím na odkaz >>demohc64.bmr.cz<<


+ Vzdálené ovládání
+ Vzdálené ovládání
+ Vzdálené ovládání
+ Vzdálené ovládání
+ Vzdálené ovládání
+ Vzdálené ovládání

Webový server

Tento způsob ovládání byl doporučený až do vydání nové verze řídící jednotky se vzdáleným ovládáním, viz výše.  Funkčnost zůstává stále zachována. Pokud si např. výslovně nepřejete přístup z internetu, můžete použít tuto volbu.
Pro snadné ovládání regulačního systému byl přímo do řídící jednotky systému implementován webový server. Webový server se spouští pomocí internetového prohlížeče (Firefox, Opera, Edge, Safari) chytrého telefonu či počítače. Toto řešení zaručuje stoprocentní funkci na všech typech zařízeních nezávisle na verzi a typu operačního systému. Přes webový server lze snadno ovládat veškerá uživatelská nastavení systému RT64, jako jsou teploty místností, časové režimy, low režim, rekuperace, žaluzie, rolety atd.
Webový server lze vyzkoušet kliknutím na odkaz >>TEST_WEBOVÉHO_SERVERU<< s přihlašovacími údaji: Jméno: admin, Heslo: 1234

+ webserver RNET64
+ webserver RNET64
+ webserver RNET64

Software HMS64

Volně dostupný počítačový software BMR_HMS64 slouží k servisnímu nastavení a snadnému ovládání veškerých funkcí systému RT64. Propojení počítače s řídící jednotkou HC64 probíhá přes komunikační rozhraní USB nebo Etherner. Software dále umožňuje servisní monitoring systému formou odečtu teploty v jednotlivých místnostech a následného porovnání s teplotou požadovanou.

+ Software HMS64
+ Software HMS64
+ Software HMS64

Integrace do SmartHome systémů

Se současným rozvojem IoT (internet věcí) se množí požadavky zákazníků, jakým způsobem lze zařadit řídící jednotku vytápění BMR HC64 do společného systému ovládání domácnosti, např. Apple HomeKit, Google Home, openHAB, Home Assistant, Loxone, atd. Vzhledem k různorodosti těchto systémů jsme se rozhodli poskytnout tuto funkčnost pomocí jednoduchého univerzálního protokolu ModbusTCP. Tento protokol je implementovaný ve všech nám známých domácích i průmyslových systémech typu SCADA. Řídící jednotka HC64 má k dispozici Modbus registry pro čtení informací o místnostech a registry pro zápis požadovaných teplot nebo pozic rolet/žaluzií.

BMR s.r.o. jako výrobce zařízení poskytuje pouze možnost využití tohoto datového rozhraní a technickou podporu pro popis Modbus registrů. Vlastní implementaci do 'smart home' systémů ale nezajišťujeme, není to náš obor činnosti. Toto provádí specializované firmy (např. Apple Home kit www.michaelvita.cz) nebo zákazníci vlastními prostředky.

+ Apple HomeKit
+ Apple HomeKit
+ Apple HomeKit

Měřící okruhy čidel

Parametr Hodnota
Max počet čidel teploty 32
Typy čidel HTS64, HTS64D, HTS64DN digitální vzduch. čidlo WTR01 venkovní čidlo
Design vzduchových čidel / montáž viz projekční příručka, KU68 / multirámečky
Přesnost měření teploty ± 1°C
Rozsah měření teplot -25°C až 80°C
Min. krok nastavení požadované teploty pro časový režim / ruční změnu nastavení 1°C / 0.5°C
Omezení rozsahu nastavení ruční změny teploty ± 12°C
Korekce teplot ano
Blokování vytápění okenním kontaktem ano (nastavitelná teplota při otevřeném okně)

Řídící jednotka HC64

Parametr Hodnota
Napájecí napětí 24VDC
Příkon 2VA
Montáž / velikost DIN lišta (součástí regulátoru RT) / 6x modul
Záloha dat > 10 let
Záloha času při výpadku 7 dní (supercap)
Displej OLED
Možnosti ovládání - webový server optimalizovaný pro mobilní zařízení(bez servisních nastavení)
- software HMS64 pro OS Windows (kompletní nastavení, servis zabezpečen heslem)
- tlačítky přímo na ŘJ(kompletní nastavení, servis zabezpečen heslem)
Komunikační rozhraní Ethernet RJ45, USB, RS485
Komunikační protokoly HTTP, ModbusTCP, NTP
Synchronizace času NTP server
Ovládání regulace vytápění  
Max. počet místností / čidel 32
Max. počet režimů 32
Cyklování režimů denní, týdenní (libovolný, až max. 21 denní cyklus)
Počet změn v režimu za 24h 8
Ovládání útlumu soustavy web rozhraní nebo software HMS64 LOW-MODEM (pomocí GSM modemu)
Ovládání rolet / žaluzií  
Max. počet rolet / žaluzií 32
Max. počet režimů 8
Cyklování režimů denní, týdenní (libovolný, až max. 7 denní cyklus)
Počet změn v režimu za 24h 4
Typ změny zavřeno, otevřeno, štěrbiny, uživatelská poloha
Centrální ovládání rolet web rozhraní nebo software HMS64 BLC64C modul centrálního tlačítka
Podpora natočení lamel pro žaluzie ano
Ochrana rolet / žaluzií ano - detekce nadproudu
Kalibrace rolet / žaluzií ano
Ovládání rekuperace  
Max. počet režimů 8
Cyklování režimů denní, týdenní (libovolný, až max. 7 denní cyklus)
Počet změn v režimu za 24h 8
Regulace výkonu větrání 0 - 100% (regulace 0-10V) digitální řízení
Možnosti ovládání - časovým režimem - dle CO2 čidla (max. 8x CO2)
Funkce TACHO (kontrola běhu motoru) ano
Funkce detekce běhu digestoře ano
Ovládání klapek ano
Ovládání předehřevu / dohřevu ano

Řídící jednotka HC64

Řídící jednotka HC64 je základním řídícím prvkem systému RNET64. Na jedné straně komunikuje se všemi prvky systému, na druhé straně poskytuje ethernetovou a USB konektivitu pro komunikaci s obsluhou. V jednotce jsou uloženy všechny regulační parametry, které jednotka dle daných pravidel distribuje do jednotlivých prvků systému. Například do termostatů jednotka posílá hodnotu požadované teploty, na základě které termostat řídí teplotu v dané místnosti a zpět získá informaci o stavu topení, hodnotě aktuální teploty v místnosti a případně velikost ruční změny. Jednotka umožňuje nastavení denních, vícedenních nebo týdenních regulačních topných / chladících cyklů až pro 32 nezávislých topných / chladících okruhů. V rámci jednoho dne je k dispozici až 8 změn teploty. Jednotka zobrazuje reálnou i požadovanou teplotu okruhu včetně případné ruční změny, status topí / netopí a další diagnostické informace v jednotlivých okruzích. Kromě topného systému umožňuje řídící jednotka HC64 ovládat předokenních rolety a žaluzie. Také zde jsou k dispozici denní a týdenní časovné programy, kde je možné definovat 4 změny polohy rolety / žaluzie na okně denně, kde navíc u žaluzií je možné programově řídit i jejich natočení. V některých specifických případech je možné pomocí této jednotky řídit i větrání objektu.
 
+ HC64

SZ44001 - Napájecí zdroj 24VDC

Napájecí zdroj 24VDC navržený pro systém RNET64 s ochranou proti zkratu v provedení šesti modulů na DIN lištu. Zatížitelnost zdroje je maximálně 2.5A. K jednomu zdroji lze připojit maximálně 50 hlavic s termopohonem TSH24V. V případě rozsáhlejšího systémů lze připojit více napájecích zdrojů dle schématu uvedeném v příloze. Zdroj se dodává v kompletu s řídící jednotkou s označením HC64_SZ.
 
+ Zdroj 24V

TSH24V hlavice s termopohonem

Hlavice je akční prvek systému, který přes tělo ventilu otevírá nebo zavírá přívod teplé vody do topidla. Pro ovládání radiátorů se používají hlavice TSH24V. Jsou to speciálně upravené termopohony s nízkou spotřebou a bez záběrného proudu. TSH24V se připojuje přímo na výstupní ovládací svorky do čidla teploty. Pozor !!! tyto hlavice je možné používat pouze v prostorech, kde provozní teplota v místě hlavice neklesne pod 15°C a nepřekročí 30°C. Proto např. v podlahových rozdělovačích je nutné použít pozistorový hlavice nejlépe na 230VAC, jejichž funkce není ovlivněna vyšší okolní teplotou. Je doporučeno použít hlavice přímo od výrobce rozdělovače. Buď v provedení NO (bez napětí otevřeno) nebo NC (bez napětí zavřeno). Tyto hlavice je pak možné ovládat vlečným modulem SJ64-1 nebo SJ64-8, které mají přepínací kontakt.
 
+ Podlahová hlavice

HTS64

Procesorem řízené, adresovatelné teplotní čidlo, který po sběrnici komunikuje s regulační jednotkou, odkud získává potřebné nastavovací údaje a naopak předává zpět hodnotu naměřené teploty, stav topí / netopí, případně chladí / nechladí. Dále pak může posílat stav okenního kontaktu nebo stav přístupové karty, pokud jsou tyto prvky v systému použity. Každému čidlu HTS64 lze přiřadit právě jedno čidlo vituální.
 
+ Čidlo HTS64

HTS64D

Vzduchové teplotní čidlo se stejnými vlastnostmi jako HTS64 navíc vybavené LCD displejem, na kterém zobrazuje aktuální teplotu v místnosti a stav okenního kontaktu. V případě použití modulu venkovní teploty WTR01 se na displeji každých 30 sekund na chvíli objeví teplota venkovníi.
 
+ Čidlo HTS64D

HTS64DN

Vzduchové teplotní čidlo se stejnými vlastnostmi jako HTS64D navíc s možností lokální ruční změny požadované teploty. Tato ruční změna požadované teploty končí s následující programovou teplotní změnou v řídící jednotce. Ruční změna je indikována šipkami nahoru nebo dolů, které jsou zobrazeny na displeji před měřenou teplotou. Maximální rozsah ručního nastavení je +/- 12°C od požadované teploty. Tento rozsah lze omezit nastavením v HC64 pro každé čidlo samostatně. Nastavením hodnoty 0 je ruční změna zcela zakázána.
 
+ Čidlo HTS64DN

Nadstavbové prvky systému

Nadstavbové prvky zvyšují komfort, zlepšují některé jeho vlastnosti a roizšiřují jeho možnosti.

SJ64-1, SJ64-8

SJ64-1 a SJ64-8 jsou moduly na DIN lištu primárně určené pro spínání elektrických hlavic 230VAC v podlahovém rozdělovači. Modul monitoruje komunikaci po sběrnici systému RNET64 a snímá stav topí / netopí zvoleného topného okruhu. Na základě zjištěného stavu příslušného okruhu, sepne nebo rozepne příslušné výstupní relé. Modul SJ64-1 je vybaven výstupním relé 230V/16A, modul SJ64-8 je vybaven výstupními relé 230V/5A. Použití modůlů přináší úsporu kabeláže a instalačního času systému RNET64.
 
+ Modul SJ64

KC64NET

Koncový člen KC64NET slouží k ovládání tepelného zdroje topného systému. Buď tedy přímo kotle nebo čerpadla. V systému může být 8 adresovatelných a 1 globální koncový člen. Ädresovatelné koncové členy se používají pro řízení jednotlivých topných větví, globílní koncový člen pak zajišťuje přímé odstavení topného zdroje. Pokud tedy budou v objektu dvě samostatné topné větve se samostatnými oběhovými čerpadly, ovládá pak 1. koncový člen čerpadlo jedné topné větve, 2. koncový člen čerpadlo druhé topné větve a globální koncový člen pak ovládá topný zdroj.
Pokud řídící jednotka zjistí, že jsou všechny topné okruhy, které přísluší jednomu koncovému členu natopené a mají pokyn zavřeno, řídící jednotka vyšle koncovému členu pokyn pro odstavení tepelného zdroje. Pokud alespoň jeden okruh otevře, koncový člen dostane pokyn ke spuštění tepelného zdroje. pokud je v systému více koncových členů s globálním koncovým členem, dostane tento globální koncový člen pokyn k odstavení topného zdroje poté, co jsou odstaveny všechny adresovatelné koncové členy. jakmile kterýkoli z nich sepne, sepne i globální koncový člen.
 
+ Image

WTR01

Regulační systém lze doplnit modulem venkovní teploty, který se skládá z modulu na DIN lištu a z vlastníhoi venkovího čidla. Základní funkcí je měření venkovní teploty a její předání do regulačního sytému, který je schopen tuto teplotu dále vizualizovat. Dále lze tento modul využít k ovládání topení pod střešními okny. Toto je poměrně významná funkce zejména u podlahových topných systémů, kde díky chybějící cirkulaci vzduchu, dochází k výraznému rošení střešních oken. Toto rošení je závislé právě na venkovní teplotě. Modulu WTR01 je tak možné v rámci jednotky HC64 vytvořit vhodný topný program, který zajistí spuštění tohoto doplňkového topení, pokud venkovní teplota klesne pod nastavenou hodnotu. Jako doplňkové topení se obvykle používají elektrické topné fólie umístěné co nejblíž k oknu pod sádrokarton.
 
+ WTR01

LOW_MODEM

LOW_MODEM je prvkem regulačního systému v provedení na DIN lištu, určený k jednodochému dálkovému ovládání regulačního systému. Na jedné straně je připojen na komunikační sběrnici systému a na druhé straně spolupracuje s GSM bránou nebo jiným prvkem vzdáleného ovládání, který je vybaven spínacími kontakty. LOW_MODEM na základě stavu výstupního kontaktu ovládacího prvku přepíná systém z vytápění dle naprogramovaných režimů do útlumu („LOW“ režim) a zpět. Například takto lze přepínat režimy vytápění ve vzdálených objektech s pomocí SMS.
 
+ Low modem

Externí čidlo teploty

Venkovní čidlo pro modul WTR01 umístěno v bílé krabičce ABS 85x46x31mm s krytím IP44 a jedním PE průchodem pro kabel. Přívodní dvoužilový kabel se připojuje do lámací svorky (čokolády), která je umístěna v modulu venkovního čidla. Uchycení krabičky na zeď je dvěma vruty do předlisovaných otvorů. Připojovací kabel není součástí dodávky.
 
+ Externí čidlo teploty

OK_NET

Okenní kontakt OK_NET slouží k získání informace o stavu oken (otevřené / zavřené) v regulované místnosti. Po rozpojení kontaktů dojde k nahrání nastavené požadované teploty útlumu okna. Okenní kontakty se používají předevšim v instalacích systému RNET64 pro hotely, penziony a další podobná ubytovací zařízení.
Pozor !!! pokud bude použit OK_NET nesmí být radiátory pod okny osazeny hlavicemi TSH24V. Docházelo by k jejich ovlivnění studným vzduchem a nezůstaly by zavřené.

Prostotová teplotní čidla vyrábíme v mnoha provedeních. Zákazník tak může sladit design vypínačů, zásuvek i termostatů. Tato čidla lze samozřejmě použít i do multirámečků.

Není výrobně a někdy i technicky možné vyrobit prostorová teplotní čidlo v jakékoliv řadě daného výrobce elektromontážního materiálu. Pokud jste nanašli požadovaný design v tabulce níže, kontaktujte nás.

Výrobce RT-L (RT64 analogové) HTS64 (slepé) HTS64D (displej) HTS64DN (displej a tlačítka)
ABB Element tečka tečka tečka tečka
ABB Time tečka tečka tečka tečka
ABB Tango tečka tečka tečka tečka
ABB ZONI tečka tečka tečka tečka
ABB Neo tečka tečka tečka tečka
ABB Neo Tech tečka tečka tečka tečka
ABB Solo záslepka tečka X X X
ABB Solo termostat tečka X X X
ABB Future linear X X X X
ABB Alpha Exclusive X X X X
ABB Swing tečka tečka tečka tečka
ABB Levit tečka tečka tečka tečka
ABB Classic tečka tečka tečka tečka
ABB Impulse X X X X
ABB Alpha Nea X X X X
UNICA NOVÁ tečka tečka tečka tečka
UNICA Basic, Color tečka tečka tečka tečka
UNICA Top, Plus tečka tečka tečka tečka
UNICA Quadro tečka tečka tečka tečka
Legrand Valena tečka tečka tečka tečka
Legrand Valena Life tečka tečka tečka tečka
Legrand Allure X X X X
Legrand Axolute X X X X
Legrand Celiane X X X X
Legrand Niloe X X X X
Legrand Livinglight X X X X
Legrand Galea X X X X
Schneider Merten M-Smart antibakteriální tečka tečka tečka tečka
Schneider Merten M-Plan tečka tečka tečka tečka
Schneider Merlin, Gerin, Anya .X X X X
Schneider Sedna tečka tečka tečka tečka
Schneider Asfora X X X X
Obzor Zlín, Logus, EP X X X X
Schrack Visio 50 tečka tečka tečka tečka
Gira F100 X X X X
NICO Intense, Pure X X X X
Legenda:
tečka - Design lze použít, X - Design nelze použít

Kontakt

BMR, s.r.o.
Lipovka 17
516 01 Rychnov nad Kněžnou
 
+420 494 533 602

Napište nám